SẢN PHẨM

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Công ty cổ phần Hoàng Anh

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ cao Hoàng Anh mốc thành lập cuối năm 2009, mã số doanh nghiệp: 0104366390 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17 tháng 3 năm 2010 (chuyển từ giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103043137 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2009. Một số công trình đã thực hiện:
– Hệ thống xử lý nước giếng khoan Công ty cổ phần dệt Thúy Đạt tỉnh Nam Định.
– Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Hoàng Gia – Hòa Bình.
– Hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia HADO – Hà Đông, Hà Nội.
– Hệ thống xử lý nước thải KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ – Hà Nội.
– Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm len Thủy Bình – Nam Định.
– Hệ thống xử lý nước cấp KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ, Hà Nội..
– Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Duyên Thái – Thường Tín, Hà Nội..
– Hệ thống xử lý nước thải KCN MANI – Thái Nguyên.

Ngành nghề kinh doanh

* Xử Lý Bụi, Xử Lý Khí Thải – Thiết Bị Và Hệ Thống Xử Lý 
* Môi Trường – Công Ty Môi Trường
* Xử Lý Nước, Xử Lý Nước Thải – Hệ Thống Xử Lý Nước, Nước Thải.

Sản phẩm dịch vụ

– Hóa chất xử lý nước thải
– Lập đề án bảo vệ môi trường
– Thiết bị xử lý nước thải
– Vật liệu hấp thụ amoni
– Xử lý khí thải
– Xử Lý Nước Cấp
– Xử lý nước thải